24 czerwca 2011

02 czerwca 2011

Three Words, Eight Letters and I'm Yours

Love is an emotion of strong affection and personal attachment. In philosophical context, love is a virtue representing all of human kindness, compassion, and affection. Love is central to many religions, as in the Christian phrase, "God is love" or Agape in the Canonical gospels. Love may also be described as actions towards others (or oneself) based on compassion. Or as actions towards others based on affection.

"I love you, because the whole universe in my favor that I could meet you."

- Paulo Coelho
Alchemist

Miłość jest silnym uczuciem i przywiązaniem do innych. W  filozoficznym kontekście, miłość  jest cnotą, reprezentujących wszystkie  ludzkiej dobroci, współczucia i miłości.  Miłość jest w centrum wielu religii, jak w chrześcijańskiej zdanie: "Bóg jest miłością " lub Agape  w Ewangelii kanonicznych. Miłość może również określić jako działania  w stosunku do innych (lub siebie) w oparciu o współczucie. Albo jak działania wobec innych w oparciu o uczucia.

"Kocham Cię, bo cały wszechświat sprzyjał mi w tym, bym mógł Cię poznać."
— Paulo Coelho
Alchemik